Home � Bilim | Sanat ve Edebiyat

Evrim Teorisi ile ilgili kitap ve dergiler

   

   Sık sık evrim konusuna dair belgeseller, videolar ve yazılar okuyoruz, izliyoruz, paylaşıyoruz. Bizim de yapmaya çalıştığımız aslında, akılda kalan sorulara cevap vermek veya merak edilen konular hakkında bilgilendirme yapabilmektir. Ama evrimi hakkıyla öğrenmek için en başta temel biyoloji bilgilerini tazelemek (hücrenin ve DNA'nın yapısı, canlılığın temelleri, enerji döngüleri, canlıların üreme şekilleri vb konularda -ki bunlar ortaokul, lise düzeyinde dahi yeterli olacaktır başlangıç için- ve sonrasında da bol bol KİTAP OKUMAK gerekiyor. Daha da önemlisi, evrim kuramını öğrenmek istiyorsak, bunu hurafecilerden veya kendisini bilim adamı diye tanıtıp verileri çarpıtanlardan değil, gerçek bilim insanlarının yazdığı kitaplardan okuyarak öğrenmek gerekiyor. Evrimi veya ona kalırsa herhangi bir bilimsel konuyu SADECE internetten alınan bilgilerle öğrenmeye çalışmak, kafa karışıklığı ve altyapısız bir bilgi çöplüğü oluşturur. Aşağıda, evrimle ve çeşitli bağıntılı konularla ilgili okuyabileceğiniz bir kitap listesi bulunuyor. Kitaplardan bazıları, baskısı tükenmiş olan veya çok zor bulunan kitaplar olacaktır. O konuda da ciddi bir bilim sansürü uygulanmakta olan ülkemizde, bilgiye ulaşmanın zorluğunu yaşayacak olan herkese bol şans diliyorum.)

   Faydalı olması dileğiyle..

 

 

 

1. Türlerin Kökeni (Doğal Seçilim veya Ayrıcalıklı Irkların Korunması Yoluyla), Charles Darwin - Alfa Yayıncılık 2017 (yeni çeviri)

                                                         

2. İnsanın Türeyişi, Charles Darwin - Alfa Yayıncılık 2019 (yeni çeviri)

 

3. Cinsel Seçilim, Charles Darwin - Alfa Yayıncılık 2020 (yeni çeviri)

 

4. Neredeyse Bir Balina, Steve Jones - Evrensel 

 

5. Kör Saatçi, Richard Dawkins - Tübitak Yayınları

 

6. Ataların Hikayesi, Richard Dawkins - Hil Yayınları

 

7. Olasılıksızlık Dağına Tırmanmak, Richard Dawkins - Kuzey Yayınları (bilgi almak için tıklayın)


8. Bir Şeytanın Papazı, Richard Dawkins - Kuzey Yayınları

 

9. Yeryüzündeki En Büyük Gösteri, Richard Dawkins - Kuzey Yayınları (bilgi almak için tıklayın)

 

10. Gen Bencildir, Richard Dawkins - Tübitak (bilgi almak için tıklayın)


11. Evrim Kuramı (Richard Dawkins’in önsözüyle), John Maynard Smith - Evrim Yayınevi

 

12. Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi, KolektifEvrensel Yayınları

 

13. Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği, Bilim ve Gelecek Yayınları (bilgi almak için tıklayın)


14. Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Cemal Yıldırım - Evrim Yayınları 

 

15. Evrim, Douglas J. Futuyma - Palme Yayınları

 

16. Biyoloji, Campbell Reece - Palme (Türkçe), Pearson (İngilizce) Yayınları

 

17. Kalıtım ve Evrim, Ali Demirsoy - Meteksan 


18. Evrim, Bilim ve Eğitim, Üniversite Konseyleri, Nazım Kitaplığı


19. Bilim ve Yaratılışçılık, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Görüşü - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)


20. Büyük Çekişmeler, Hall Hellman,Tübitak


21. Dünden Bugüne İnsan, 
Metin Özbek, İmge


22. Yaşamın Kökeni, 
Osman Gürel , Pan yay.


23. Evrimin Öyküsü, 
Dr. Vural Yiğit, Evrim yay.


24. Evrim Kuramı Üzerine Sorular,
 Charles Devillers, Henri Tintant - İletişim yay.


25. Evren ve Evrim,
Cihan Türkoğlu - Doruk yay.


26. Canın Oluşumu,
Cihan Türkoğlu - Doruk yay.


27. Yaşam Nedir? 
Erwin Schrödinger - Evrim yay.


28. Biyoloji Felsefesi,
Elliott Sober, İmge


29. Biyolojide Diyalektik Yöntem,
İ.T. Frolov - Toplumsal Dönüşüm Yayınları


30. EVRİM,
Linda Gamlin - Tübitak


31. Modern İnsanın Kökeni,
Roger Lewin - Tübitak


32. ORTAK YAŞAM GEZEGENİ; Evrime yeni bir bakış
, Lynn Margulis - Varlık/Bilim yay.


33. Genlerimizle Yaşamak,
Dean Hamer, Peter Copeland - Evrim yay.


34. Yaşam, Evrim ve Biz,
 Tamer Kaya - Alfa Yayınları


35. Olağandışı Yaşamlar, 
James L. Gould, Carol Grant Gould - Tübitak


36. GENOM: Bir Türün 23 Bölümlük Otobiyografisi,
Matt Ridley - Boğaziçi Üniversitesi Yay.


37. Genlerin Bilgeliği, Evrimde yeni Patikalar,
Cristopher Wills - İzdüşüm yay.


38. Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi,
M. Yılmaz Öner - Belge yay.


39. İnsanın Yükselişi Türümüzün Biyolojik ve Kültürel Evrimine Renkli Bir Bakış,
Jacob Bronowski - Say yay.


40. Evrim Adamı,
Roy Lewis - Dost yay.


41. Darwin ve Evrimin Bilmi, 
Yapı Kredi Yayınları (kitapçık)


42. Biyoloji Budur,
Ernst Mayr - Tübitak Yayınları


43. Son İmparatora Öğütler,
Ali Demirsoy - Meteksan


44. Evrim: Bir Fikrin Zaferi,
Carl Zimmer, Alfa Yayıncılık

 

46. Yaşamın Tüm Çeşitliliği (İlerleme Mitosu), Stephen Jay Gould - Versus yayınları

 

48. İkili Sarmal: DNA yapı çözümünün öyküsü, James D. Watson - Tübitak


49. Üçlü Sarmal: Gen organizma ve çevre,
Richard Lewontin - Tübitak


50. Bilim Felsefesi,
Cemal Yıldırım - Remzi Kitapevi


51. Bilimsel Felsefenin ışığında, 
Yaman Örs - İmge Yayınları


52.  İçimizdeki Balık: İnsan Vücudunun 3,5 Milyar Yıllık Tarihine Seyahat,
Neil Shubin - NTV Yayınları (bilgi almak için tıklayın)


53. ANTROPLOJİ, İnsan çeşitliliğine bir bakış, 
Conrad Phillip Kottak, Ütopya

 
54. Atalarımızın Gölgesinde,
Carl Sagan & Ann Druyan, Say Yayınları


55. Tüfek, Mikrop Çelik,
Jared Diamond - Tübitak


56. Evrim Serüveni,
Sedat Ölçer, Metis Yayınları


58. İnsan Nasıl İnsan Oldu, E. Segal, M. İlin - Say yayınları


59. Darwin Devrimi: Evrim, 
Cogito, Yapı Kredi Yayınları 


60. Davranışlarımızın Kökeni,
Serol Teber - Say yay.

 

61. 50 SORUDA... kitap dizisinden  -  Bilim ve Gelecek yayınları 


    50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi -
Prof. Dr. Metin Özbek


    
50 Soruda Yerin Evrimi - Prof Dr. Mehmet Sakınç


    50 Soruda Darwin ve Evrim Kuramı -
Prof. Dr. Haluk Ertan


    50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem -
Alaeddin Şenel editörlüğünde


    50 Soruda Evren -
Çağlar Sunay

 

    50 Soruda Yaşamın Tarihi - Dr. Deniz Şahin


    50 Soruda Arkeoloji - Prof. Dr. Mehmet Özdoğan62. Ölümün ve Yaşlanmanın Evrimi,
Ali Demirsoy - Asi Kitap


63. Çatışan Genler,
Austin Burt, Robert Trivers - Palme Yayınları


64. İlkel Toluluktan Uygar Topluma, 
Alaeddin Şenel - Bilim ve Sanat yayınları


65. Hayatın Kökleri,
Mahlon B. Hoagland - Tübitak

 

66. Darwin Sizi Seviyor (Doğal Seçilim ve Dünyanın Yeniden Büyülenmesi), George Levine - Metis Bilim

 

67. İçimizdeki Maymun (Biz Neden Biziz?), Frans de Waal - Metis Bilim 

 

68. Neil’in Beyniyle Konuşmalar (Düşünce ve Dilin Sinirsel Doğası), William H. Calvin ve George A. Ojemann - Metis Bilim


69. Binyılı Sorgulamak, Stephen Jay Gould - İletişim yay.

 

70. Zamanların Sonu Üzerine Söyleşiler - Jean Delumeau, Umberto Eco, Jean-Glaude Carriere, Stephen Jay Gould

 

71. Pandanın Baş Parmağı (Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler), Stephen Jay Gould - Versus Kitap Yayınları

 

72. Hoimar Von Ditfurth kitapları:  (Alan Yayıncılık ve Cumhuriyet Kitapları)

                           -Dinozorların Sessiz Gecesi

                          -Başlangıçta Hidrojen Vardı

                           -Bilinç Gökten Düşmedi

                           -Biz, Bu Evrenin Çocukları

 

73. Çıplak Maymun, Desmond Morris - İnkılap Kitabevi

 

74. İnsanat Bahçesi, Desmond Morris - İnkılap Kitabevi (bilgi almak için tıklayın)


72. Gen Çeviktir, 
Matt Ridley - Boğaziçi üniveritesi yayınları (bilgi almak için tıklayın)


73. Charles Darwin, 
Katrin Hahnemann - İş Bankası Kültür yayınları


74. Göl İnsanları, 
Richard Leakey, Roger Lewin - Tübitak


75. Darwin Gerçeği, 
Benjamin Farrington, Çağdaş Yayınları


76. Güneş Diye Bir Yıldız, 
George Gamow, Say yayınları


77. Evrimsel Analiz, 
Scott Freeman, Jon C. Herron - Palme Yay.


78. Cinsel Aşkın Anatomisi,
Helen Fisher - Cep Kitapları yay.


79. Doğanın Gizli Bahçesi,
Edward O. Wilson - Tübitak

 

80. Darwin ve Darwincilik, Patrick Tort- Dost Yay.

 

81. Sevişen Beyin, Geoffrey Miller - NTV Yayınları

 

82. Darwin Ne Yaptı? - Öner Ünalan

 

83. Süreç Kuram ve Kavram Olarak EVRİM, Yaman Örs - Kaynak Yayınları

 

84. Bilim İnsanlarımız Darwin'i Selamlarken, 2. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu - Yazılama Yayınevi 

 

85. Resimli Uyarlama: Türlerin Kökeni, Michael Keller - Versüs Yay.


86. Yaşam Ağacı, Rochelle Strauss - İletişim Yayınları

 

87. Yaşamın Temel Kuralları (3 cilt), Ali Demirsoy - Palme Kitabevi

 

88. Evrenin Çocukları "Yaratılışın Öyküsü", Ali Demirsoy - Palme Kitabevi

 

89. Charles Darwin'in Özyaşam Öyküsü, Francis Darwin - Daktilos Yayınları

 

90. Kızıl Kraliçe, Matt Ridley - Yapı Kredi Yayınları

 

91. Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi, Neyin Gerçek ve Neden Önemli Olduğunu Bilmek, Ardea Skybreak - Yordam yayınevi

 

92. Evrim Atlası, Douglas Palmer, Peter Barrett - İş Bankası yayınları

 

93. Evrim, Brian Charlesworth - Dost Kitabevi Yayınları 

 

94. Herkes İçin Evrim (Darwin'in Teorisi Hayata Bakış Açımızı Nasıl Değiştirir?), David Sloan Wilson - Metis Yayınları 

 

95. Charles Darwin Bir Doğa Bilimcinin Evrimi, Richard Milner - Evrim Yayınevi

 

96. Charles Darwin ve Evrim Tartışmaları, Bill Price - Kalkedon Yayıncılık

 

97. Darwin ve Sonrası, Stephen Jay Gould - Tübitak

 

98. Darwin ve Beagle Gemisiyle Yolculuğu, Felicia Law - Optimist Yayım

 

99. Darwin'in Tehlikeli Fikri, Daniel Dennett, çev. Bahar Kılıç/Aybey Eper - Alfa Yayınları (bilgi almak için tıklayın)

 

100. Incognito - Beynin Gizli Hayatı,  David Eagleman - Domingo Yayınevi

 

101. Evrim Kuramı ve Mekanizmaları (Evrimin Temelleri ve Nasıl İşlediği Üzerine), Çağrı Mert Bakırcı - Evrensel Yayınları

 

102. Evrim (Atom altı parçacıktan insana türlerin görkemli yolculuğu), Ali Demirsoy, 2017 - Asi Kitap

 

Evrim konusunun izlenebileceği dergiler:

 

Eski Ateistler Derneği tarafından çıkarılan Ateist Dergi (Eski sayılara şuradan ulaşabilirsiniz.)  


Bilim ve Gelecek 

 

Bilim ve Ütopya

 

Düşünbil  

 

Cogito

 

 

 

   "Dindar gençlik sloganı ile yola çıkanlar bilimsel işleyişe, kuramlara ve kavrayışa hakim nesiller yerine okumayan, anlamlandırmayan, sorgulamayan bir toplum hedefliyor. Bizlerse geleceğimizden vazgeçmiyoruz. Okullara evrimi, bilimi taşıyacağız. Öğretmenler, öğrenciler, veliler, yurttaşlar olarak bizler de evrimi öğreneceğiz, anlayacağız, anlatacağız; evrim kitaplarını elden ele dolaştıracağız."..

 ...diyerek yola çıkan ve bu bilim sansürüne karşı Üniversite Konseyleri Derneği'nin kurmakta olduğu Evrim Kitaplığı ile ilgili bilgi almak için tıklayın. 

 

 

Add comment
  Country flag
biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading