Evrim kuramıyla ilgili kitap ve dergiler

 Evrimi bir bilim insanı kadar olmasa da bilimsel bir bakış açısıyla kavrayabilmek kuşkusuz biraz emek gerektiriyor. Modern yaşantılarımızın getirdiği envaieşit sorunla cebelleşirken, temel biyoloji bilgilerimizi tazelemeye veya yeni bilgi akışını yakalamaya çoğu zaman fırsat bulamayabiliyoruz. Bu durumda bilgi açığımızı kapatmak için, kitap okumak yerine internette karşımıza çıkan kısa videoları izlemeyi tercih edebiliyoruz. Bazen de, internet çağının yarattığı muazzam bilgi akışının içinde yolumuzu şaşırıp kayboluyoruz. Evrimi veya herhangi bir bilimsel kavramı SADECE internetten alınan bilgilerle öğrenmeye çalışmak, kafa karışıklığına ve temelsiz bilgi çöplüğüne yol açar. Bu da insanları, hurafecilerin veya kendilerini "uzman" olarak tanıtıp verileri çarpıtanların tuzaklarına dan kaçınmak her zaman kolay olmayabilir. Alanın uzmanları tarafından yazılıp yayımlanmış kitaplar bu noktada imdada yetişir ve yolumuzu aydınlatarak bize rehberlik eder.

   Aşağıda, evrim ve evrimle bağlantılı konular üzerine okuyabileceğiniz Türkçe kitapların bir listesi verilmiştir. Bunlardan bazısı, baskısı tükenmiş olan veya çok zor bulunan kitaplar. Özellikle evrim konusunda ciddi bir bilim sansürünün uygulanmakta olduğu ülkemizde, bilgiye ulaşmanın zorluğunu yaşayacak olan herkese bol şans ve keyifli okumalar diliyorum.

  

 • Türlerin Kökeni Üzerine: Doğal Seçilim veya Ayrıcalıklı Irkların Korunması Yoluyla, Charles Darwin - Alfa Yayıncılık 2017 (yeni çeviri)
 • İnsanın Türeyişi, Charles Darwin - Alfa Yayıncılık 2019 (yeni çeviri) 
 • Cinsel Seçilim, Charles Darwin - Alfa Yayıncılık 2020 (yeni çeviri) 
 • İnsanda ve Hayvanlarda Duyguların İfade Edilmesi - Alfa Yayıncılık (yeni çeviri)
 • Neredeyse Bir Balina, Steve Jones - Ginko (yeni çeviri)
 • İçimizdeki Balık: İnsan Vücudunun 3,5 Milyar Yıllık Tarihine Seyahat, Neil Shubin - NTV Yayınları (bilgi almak için tıklayın
 • Darwin'in Tehlikeli Fikri, Daniel Dennett, çev. Bahar Kılıç/Aybey Eper - Alfa Yayınları (bilgi almak için tıklayın)
 • Darwin ve Sonrası, Stephen Jay Gould - Tübitak 
 • Darwin ve Beagle Gemisiyle Yolculuğu, Felicia Law - Optimist Yayım
 • Kör Saatçi, Richard Dawkins - Tübitak Yayınları 
 • Ataların Hikayesi, Richard Dawkins - Hil Yayınları 
 • Olasılıksızlık Dağına Tırmanmak, Richard Dawkins - Kuzey Yayınları (bilgi almak için tıklayın)
 • Bir Şeytanın Papazı, Richard Dawkins - Kuzey Yayınları 
 • Yeryüzündeki En Büyük Gösteri, Richard Dawkins - Kuzey Yayınları (bilgi almak için tıklayın) 
 • Gen Bencildir, Richard Dawkins - Tübitak (bilgi almak için tıklayın)
 • Genişlemiş Fenotip: Gen Bencildir’in Devamı, Richard Dawkins - Alfa Yayınları
 • Evrim Kuramı (Richard Dawkins’in önsözüyle), John Maynard Smith - Evrim Yayınevi 
 • Ortak Yaşam Gezegeni / Evrime Yeni Bir Bakış, Lynn Margulis - Varlık Yayınları
 • Göz Kamaştırıcı Gerçekler, Lynn Margulis, Dorion Sagan - Ginko Bilim
 • Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi, Kolektif - Evrensel Yayınları 
 • Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği, Bilim ve Gelecek Yayınları (bilgi almak için tıklayın)
 • Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Cemal Yıldırım - Evrim Yayınları  
 • Evrim, Douglas J. Futuyma - Palme Yayınları 
 • Biyoloji, Campbell Reece - Palme (Türkçe), Pearson (İngilizce) Yayınları 
 • Evrim, Bilim ve Eğitim, Üniversite Konseyleri, Nazım Kitaplığı
 • Evrimsel Tıbbın İlkeleri, Peter Gluckman, Alan Beedle, Mark Hanson - Palme Yayıncılık
 • Bilim ve Yaratılışçılık, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Görüşü - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • Büyük Çekişmeler, Hall Hellman,Tübitak
 • Dünden Bugüne İnsan, Metin Özbek, İmge
 • Yaşamın Kökeni, Osman Gürel , Pan yay.
 • Evrimin Öyküsü, Dr. Vural Yiğit, Evrim yay.
 • Evrim Kuramı Üzerine Sorular, Charles Devillers, Henri Tintant - İletişim yay.
 • Evren ve Evrim, Cihan Türkoğlu - Doruk yay.
 • Canın Oluşumu, Cihan Türkoğlu - Doruk yay.
 • Yaşam Nedir? Erwin Schrödinger - Evrim yay.
 • Biyoloji Felsefesi, Elliott Sober, İmge
 • Biyolojide Diyalektik Yöntem, İ.T. Frolov - Toplumsal Dönüşüm Yayınları
 • EVRİM, Linda Gamlin - Tübitak
 • Modern İnsanın Kökeni, Roger Lewin - Tübitak
 • Ortak Yaşam Gezegeni: Evrime yeni bir bakış, Lynn Margulis - Varlık/Bilim yay.
 • Genlerimizle Yaşamak, Dean Hamer, Peter Copeland - Evrim yay.
 • Yaşam, Evrim ve Biz, Tamer Kaya - Alfa Yayınları
 • Evrim Kuramı ve Mekanizmaları (Evrimin Temelleri ve Nasıl İşlediği Üzerine), Çağrı Mert Bakırcı - Evrensel Yayınları 
 • Sapiens, Yuval Noah Harari - Kolektif Kitap
 • Olağandışı Yaşamlar, James L. Gould, Carol Grant Gould - Tübitak 
 • GENOM: Bir Türün 23 Bölümlük Otobiyografisi, Matt Ridley - Boğaziçi Üniversitesi Yay.
 • Genlerin Bilgeliği, Evrimde yeni Patikalar, Cristopher Wills - İzdüşüm yay.
 • Canlıların Diyalektiği ve Yeni Evrim Teorisi, M. Yılmaz Öner - Belge yay.
 • İnsanın Yükselişi Türümüzün Biyolojik ve Kültürel Evrimine Renkli Bir Bakış, Jacob Bronowski - Say yay.
 • Evrim Adamı, Roy Lewis - Dost yay.
 • Darwin ve Evrimin Bilmi, Yapı Kredi Yayınları (kitapçık)
 • Biyoloji Budur, Ernst Mayr - Tübitak Yayınları
 • Evrim: Bir Fikrin Zaferi, Carl Zimmer, Alfa Yayıncılık 
 • Yaşamın Tüm Çeşitliliği (İlerleme Mitosu), Stephen Jay Gould - Versus yayınları 
 • İkili Sarmal: DNA yapı çözümünün öyküsü, James D. Watson - Tübitak
 • Üçlü Sarmal: Gen organizma ve çevre, Richard Lewontin - Tübitak
 • Bilim Felsefesi, Cemal Yıldırım - Remzi Kitapevi
 • Bilimsel Felsefenin ışığında, Yaman Örs - İmge Yayınları
 • ANTROPOLOJİ, İnsan çeşitliliğine bir bakış, Conrad Phillip Kottak, Ütopya 
 • Atalarımızın Gölgesinde: İnsanın Doğa İçindeki Yeri Üzerine, Carl Sagan & Ann Druyan, Say Yayınları
 • Tüfek, Mikrop Çelik, Jared Diamond - Tübitak
 • Üçüncü Şempanze, Jared Diamond - Alfa Yayınları
 • Evrim Serüveni, Sedat Ölçer, Metis Yayınları
 • Ben Maymun muyum? Evrim Hakkında 6 Büyük Soru, Francisco J. Ayala - Fol Kitap
 • İnsan Nasıl İnsan Oldu, E. Segal, M. İlin - Say yayınları
 • Darwin Devrimi: Evrim, Cogito, Yapı Kredi Yayınları
 • Solucanlara Piyano Çalan Adam, Sargun A. Tont - Ginko Bilim
 • Evrim: İnsanın Kökenini Çözme Hikayesi, Tamer Kaya - Ginko Bilim
 • Davranışlarımızın Kökeni, Serol Teber - Say yay.
 • 50 SORUDA... kitap dizisinden -  Bilim ve Gelecek Yayınları
  50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi, Prof. Dr. Metin Özbek
  50 Soruda Yerin Evrimi, Prof Dr. Mehmet Sakınç
  50 Soruda Darwin ve Evrim Kuramı, Prof. Dr. Haluk Ertan
  50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, Alaeddin Şenel editörlüğünde
  50 Soruda Evren, Çağlar Sunay
  50 Soruda Yaşamın Tarihi, Dr. Deniz Şahin
  50 Soruda Arkeoloji, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan
 • Çatışan Genler, Austin Burt, Robert Trivers - Palme Yayınları
 • İlkel Toluluktan Uygar Topluma, Alaeddin Şenel - Bilim ve Sanat yayınları
 • Hayatın Kökleri, Mahlon B. Hoagland - Tübitak
 • Darwin Sizi Seviyor (Doğal Seçilim ve Dünyanın Yeniden Büyülenmesi), George Levine - Metis Bilim 
 • İçimizdeki Maymun (Biz Neden Biziz?), Frans de Waal - Metis Bilim  
 • Köken Ağacı, Primat Davranışı İnsanın Toplumsal Evrimi İçin Ne Söyleyebilir?, Frans de Waal - Alfa Yayınları
 • Neil’in Beyniyle Konuşmalar (Düşünce ve Dilin Sinirsel Doğası), William H. Calvin ve George A. Ojemann - Metis Bilim
 • Binyılı Sorgulamak, Stephen Jay Gould - İletişim yay. 
 • Zamanların Sonu Üzerine Söyleşiler, Jean Delumeau, Umberto Eco, Jean-Glaude Carriere, Stephen Jay Gould - YKY
 • Pandanın Baş Parmağı: Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler, Stephen Jay Gould - Versus Kitap Yayınları 
 • Hoimar Von Ditfurth kitapları: 

        Dinozorların Sessiz Gecesi
        Başlangıçta Hidrojen Vardı
        Bilinç Gökten Düşmedi
        Biz, Bu Evrenin Çocukları 

 • Çıplak Maymun, Desmond Morris - İnkılap Kitabevi 
 • İnsanat Bahçesi, Desmond Morris - İnkılap Kitabevi (bilgi almak için tıklayın)
 • Gen Çeviktir, Matt Ridley - Boğaziçi üniveritesi yayınları (bilgi almak için tıklayın)
 • Charles Darwin, Katrin Hahnemann - İş Bankası Kültür yayınları
 • Göl İnsanları, Richard Leakey, Roger Lewin - Tübitak
 • Darwin Gerçeği, Benjamin Farrington - Çağdaş Yayınları
 • Güneş Diye Bir Yıldız, George Gamow - Say yayınları
 • Evrimsel Analiz, Scott Freeman, Jon C. Herron - Palme Yay.
 • Cinsel Aşkın Anatomisi, Helen Fisher - Cep Kitapları yay.
 • Doğanın Gizli Bahçesi, Edward O. Wilson - Tübitak
 • Darwin ve Darwincilik, Patrick Tort - Dost Yay. 
 • Sevişen Beyin, Geoffrey Miller - NTV Yayınları 
 • Yaşayan Dinozor - Avian - Kuşların Evrimi ve Atalarının Serüveni, Pedram Türkoğlu - Ginko Bilim
 • Darwin Ne Yaptı? - Öner Ünalan 
 • Süreç Kuram ve Kavram Olarak EVRİM, Yaman Örs - Kaynak Yayınları 
 • Bilim İnsanlarımız Darwin'i Selamlarken, 2. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu - Yazılama Yayınevi  
 • Resimli Uyarlama: Türlerin Kökeni, Michael Keller - Versüs Yay.
 • Yaşam Ağacı, Rochelle Strauss - İletişim Yayınları 
 • Ali Demirsoy kitapları:

        Son İmparatora Öğütler - Meteksan
        Ölümün ve Yaşlanmanın Evrimi -
Asi Kitap
        Yaşamın Temel Kuralları (3 cilt) - 
Palme Kitabevi
        Evrenin Çocukları "Yaratılışın Öyküsü" - 
Palme Kitabevi
        Evrim: Atom altı parçacıktan insana türlerin görkemli yolculuğu -
Asi Kitap
        Kalıtım ve Evrim -
Meteksan
        Herkes İçin Evrim El Kitabı - 
Sarmal Kitabevi   

 • Charles Darwin'in Özyaşam Öyküsü, Francis Darwin - Daktilos Yayınları
 • Kızıl Kraliçe, Matt Ridley - Yapı Kredi Yayınları 
 • Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi, Neyin Gerçek ve Neden Önemli Olduğunu Bilmek, Ardea Skybreak - Yordam yayınevi
 • Evrim Atlası, Douglas Palmer, Peter Barrett - İş Bankası yayınları 
 • Evrim, Brian Charlesworth - Dost Kitabevi Yayınları  
 • Herkes İçin Evrim (Darwin'in Teorisi Hayata Bakış Açımızı Nasıl Değiştirir?), David Sloan Wilson - Metis Yayınları 
 • Charles Darwin Bir Doğa Bilimcinin Evrimi, Richard Milner - Evrim Yayınevi 
 • Charles Darwin ve Evrim Tartışmaları, Bill Price - Kalkedon Yayıncılık 
 • Incognito - Beynin Gizli Hayatı,  David Eagleman - Domingo Yayınevi 

 

Evrim konusunun izlenebileceği dergiler:

 • Ateist Dergi  Eski sayılara buradan ulaşabilirsiniz. 
 • Bilim ve Gelecek 
 • Bilim ve Ütopya
 • Düşünbil  
 • Cogito