Yirmi yaş dişleri ve evrim

    "Yirmi yaş dişi çıkmamış, gömülü kalmış, ters çıkmış, ameliyatla alınmış, tam çıkamadığı için çeneye sığmamış, çıkınca diş dizilimi bozulmuş," gibi cümleleri herkes hayatında bir defa duymuş olsa gerek. Çenelerimiz artık 17-25 yaşlarında çıkan ve üçüncü azı dişi olan yirmi yaş dişlerini barındıracak büyüklükte değil. Bilim insanları, gelecekte 20 yaş dişlerinin tamamen köreleceğini düşünüyor. Atalarımızın otçul bir diyetten hepçil bir diyete geçmesi ve ateşin keşfiyle, esas görevi öğütmek olan azı dişlerimizin işlevi değişmiş; böylece evrim sürecinde beyin hacminin artması ve çenelerin küçülmesiyle yirmi yaş dişi hem körelmiş hem de çeneye sığmamaya başlamıştır. 

Yorum ekle